Nghề nghiệp cùng chúng tôi
 NGHỀ NGHIỆP


CapitaLand Jobs-01-01

CapitaLand là một tập đoàn đa quốc gia có trụ sở chính ở Singapore, theo phương châm "Phát triển con người" để quản lý hệ thống nhân lực trải dài hơn 110 thành phố trên 20 quốc gia. Chúng tôi luôn tìm kiếm những cá nhân có năng lực cao và có tiềm năng phát triển, nhằm đóng góp xây dựng nên một Tập đoàn bất động sản bền vững và thịnh vượng. Chiến lược phát triển nhân lực của chúng tôi, bước trước tiên rất quan trọng là tuyển chọn những cá nhân xuất sắc nhất, và bước tiếp theo cũng rất quan trọng, đó là tạo cơ hội để họ được tỏa sáng.

CapitaLand tiếp tục đóng góp vào nền kinh tế Việt Nam bằng cách tuyển dụng và nuôi dưỡng nhân tài người Việt Nam. Tỷ lệ nhân viên nước ngoài hiện tại đã giảm. Khi mới thành lập công ty tại Việt Nam vào năm 2006, chúng tôi có đến 35% tổng số nhân viên là người nước ngoài, nhưng hiện nay chỉ còn 5%. Chúng tôi đã phát triển những nhân viên trẻ tài năng người Việt lên vị trí lãnh đạo, nắm giữ những phòng ban lớn như Kinh Doanh và Tiếp Thị, Công Nghệ Thông Tin, Đầu Tư và Nhân Sự. Hiện nay, số các trưởng phòng nắm giữ những vị trí quan trọng chiếm đến 70% là người Việt Nam, so với năm 2006 chỉ có 25%.

Vui lòng liên lạc http://capitalandvnjobs.com để biết thêm chi tiết