Đăng ký nhận bản tin

Đăng ký nhận bản tin

Tham gia đăng ký nhận bản tin để trở thành một trong những người đầu tiên cập nhật thông tin và các hoạt động mới nhất của CapitaLand Việt Nam.

 

   Thông tin chung :
       08-3519 1067

    Phòng Kinh Doanh :
       1800 599 986

  Phòng Khách Hàng :

08-3519 4504 (HCMC)

04-3939 3232 ext:200 (Hanoi)

65-6713 3222 (Singapore)

04-3825 2283 (The Ascott)